Komunikat

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

O przyznaniu Premii, Premii dodatkowej Organizator powiadomi do dnia 20.11.2017 r. poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w Aplikacji